AKTUALITY
SOFTWARE
HARDWARE
SIETE
SLUŽBY
VIDEO
O NÁS
OPERAČNÉ SYSTÉMY
KANCELÁRSKE BALÍKY
ANTIVÍRUSY
ZÁLOHOVANIE DÁT
ZBIERKA ZÁKONOV

Naša adresa:
dbsolutions s.r.o.
Poštová 2
053 42 Krompachy

Tel: 0905 868 757

Zbierka zákonov

Právny informačný systém JURIX, prináša úplne nový prístup k práci s informáciami v oblasti právnych predpisov, predstavuje prechodom od tlačenej Zbierky zákonov k jej elektronickej podobe. Vďaka spojeniu rýchleho "fulltextového" vyhľadávania a uloženia celého systému na jediné CD je JURIX špičkovým riešením.

Dátové časti JURIXu

JURIX CD je predovšetkým elektronickou Zbierkou zákonov. Zbierka je doplnená:


Judikatúrou (rozhodnutiami najvyššieho súdu)
Obchodným vestníkom
Finančným spravodajcom

ZBIERKA ZÁKONOV

Elektronická zbierka zákonov obsahuje texty predpisov tak, ako boli publikované od roku 1945 v Zbierke zákonov a prehľad týchto predpisov. Zbierka zákonov je rozdelená do troch základných modulov. Modul textov platných predpisov je vždy súčasťou Vašej elektronickej zbierky zákonov. Texty medzinárodných zmluvných dokumentov a texty neplatných predpisov si môžete objednať ako jej rozšírenie. JURIX CD obsahuje vyše 9000 textov právnych predpisov. 


Texty platných predpisov

Texty všetkých platných predpisov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti, okrem platných medzinárodných zmluvných dokumentov. Texty sú zaznamenané v tej podobe, v akej boli publikované.

Texty platných medzinárodných zmluvných dokumentov

Texty platných medzinárodných zmluvných dokumentov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti. Tento modul obsahuje vyše 1500 textov. 


Texty "historického práva" 

Texty neplatných predpisov. V súčasnosti obsahuje JURIX CD texty všetkých neplatných predpisov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti (okrem nezaradených textov Zbierky zákonov SR z rokov 1956 až 1975 a Úradného vestníka vydávaného Úradom vlády po roku 1945).


Rekonštruované znenia predpisov

Rekon?truované znenia tvoria textovú nadstavbu nad základnou elektronickou zbierkou, pretože neboli vydané v Zbierke zákonov, ale boli vytvorené ako praktická pomôcka tvorcami systému. Rekonštruované znenie umožňuje nielen zobraziť momentálne platný text predpisu, ale tiež text predpisu, ako bol platný k ľubovoľne zvolenému dátumu. V súčasnosti obsahuje JURIX CD vyš e 650 rekonštruovaných znení najčastejšie používaných predpisov.

JUDIKATÚRA

Obsahuje zošity zbierky súdnych stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu od roku 1960. Obsahuje úplné texty všetkých judikátov - právne vety aj ich odôvodnenie.

FINANČNÝ SPRAVODAJ

Obsahuje kompletný vestník Ministerstva financií vydávaný od roku 1989. Obsahuje všetky funkcie ako zbierka zákonov.

OBCHODNÝ VESTNÍK

Obsahuje všetky registrované zápisy a oznámenia zverejnené v Obchodnom vestníku od roku 1992 (od vzniku Obchodného vestníka). Obchodný vestník vydáva Ministerstvo spravodlivosti.
Copyright (c) 2005 db solutions. Všetky práva vyhradené.

www.dbsolutions.sk