AKTUALITY
SOFTWARE
HARDWARE
SIETE
SLUŽBY
VIDEO
O NÁS
OPERAČNÉ SYSTÉMY
KANCELÁRSKE BALÍKY
ANTIVÍRUSY
ZÁLOHOVANIE DÁT
ZBIERKA ZÁKONOV

Naša adresa:
dbsolutions s.r.o.
Poštová 2
053 42 Krompachy

Tel: 0905 868 757

Zálohovanie a archivácia dát

Mávate pokojný spánok? V tom prípade zrejme pravidelne zálohujete svoje dáta a môžete preto pokojne spávať. Nezálohovať môže byť poriadne drahé a môže si to dovoliť ten, kto má veža peňazí, alebo ten kto nemá čo zálohovať. Musíme rozlišovať čo je zálohovanie a čo archivácia. Zálohovanie je vytváranie kópií dát a ich ukladanie na iné -bezpečnejšie miesto. Ide skôr o bezpečnostné kópie z ktorých vieme obnoviť dáta v prípade nejakej havárie, alebo iného poškodenia. Archivácia je tiež kópia, ale môže to byť aj presun dát na iné médium, vhodné pre dlhodobé uloženie dát. Archivujeme napríklad projekty, ktoré sú už ukončené, účtovníctvo z predchádzajúcich rokov a pod. Archivácia sa používa aj na uvoľnenie diskového priestoru servera. Archivované dáta by mali byť uložené na médiu, ktoré zaistí ich dlhú životnosť a v prostredí, ktoré neškodí danému médiu. V našej ponuke nájdete CD-R mechaniky, DVD-R mechaniky, z páskových mechaník sú to DAT, DLT a LTO mechaniky. Tieto mechaniky môžu byť namontované samostatne, alebo môžu byť súčasťou páskovej knižnice, alebo "Autoloadera". Páskové knižnice obsahujú jednu páskovú mechaniku a zásobník s páskami (jednou z pások môže byť aj čistiaca páska), "Autoloader" obsahuje niekoľko páskových mechaník a zásobník na väčšie množstvo pások. Aby sme vám zabezpečili pokojný spánok, vieme Vám navrhnúť metodiku zálohovania a archivácie a samozrejme vybaviť Vás potrebným zálohovacím zariadením.





Copyright (c) 2005 db solutions. Všetky práva vyhradené.

www.dbsolutions.sk